İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.

Marcus Tullius Cicero

TürkçeEnglishthemiswplk